Công ty kỹ thuật điện lạnh  xin chân trọng gửi bảng báo giá tới các quý khách hàng, các gia đình và các cơ quan trên địa bàn Hà Nội.

 Bảng báo giá bảo dưỡng điều hòa 2017
STT
NỘI DUNG
ĐVT
ĐƠN GIÁ
GHI CHÚ
1
Bảo dưỡng máy điều hòa 9.000 BTU
Máy
130.000
Loại máy 2 cục
2
Bảo dưỡng máy điều hòa 12.000 BTU
Máy
150.000
Loại máy 2 cục
3
Bảo dưỡng máy điều hòa 18.000 BTU
Máy
180.000
Loại máy 2 cục
4
Bảo dưỡng máy điều hòa 24.000 BTU
Máy
250.000
Loại máy 2 cục
5
Bảo dưỡng máy điều hòa 36.000 BTU
Máy
300.000
Loại máy 2 cục
6
Bảo dưỡng máy điều hòa 48.000 BTU
Máy
500.000
Loại máy 2 cục
7
Nạp gas máy điều hòa 9.000 BTU gas R22
Psi
9.000
Loại máy 2 cục
8
Nạp gas máy điều hòa 12.000 BTU gas R22
Psi
10.000
Loại máy 2 cục
9
Nạp gas máy điều hòa 18.000 BTU gas R22
Psi
11.000
Loại máy 2 cục
10
Nạp gas máy điều hòa 24.000 BTU gas R22
Psi
12.000
Loại máy 2 cục
11
Nạp gas máy điều hòa 9.000 BTU gas R410a
Psi
12.000
Loại máy 2 cục
12
Nạp gas máy điều hòa 12.000 BTU gas R410a
Psi
12.000
Loại máy 2 cục
13
Nạp gas máy điều hòa 18.000 BTU gas R410a
Psi
15.000
Loại máy 2 cục
14
Nạp gas máy điều hòa 24.000 BTU gas R410a
Psi
18.000
Loại máy 2 cục
 
Bảo dưỡng điều hòa chọn gói cho các cơ quan
STT
NỘI DUNG
ĐVT
ĐƠN GIÁ
1
Bảo dưỡng máy điều hòa 9.000 BTU
Máy
250.000
2
Bảo dưỡng máy điều hòa 12.000 BTU
Máy
270.000
3
Bảo dưỡng máy điều hòa 18.000 BTU
Máy
300.000
4
Bảo dưỡng máy điều hòa 24.000 BTU
Máy
350.000
5
Bảo dưỡng máy điều hòa 36.000 BTU
Máy
400.000
Bảng báo giá chọn gói cho các cơ quan các công việc bao gồm vệ sinh dàn lạnh, vệ sinh dàn nóng bằng máy bảo dưỡng chuyên dụng, vệ sinh lưới lọc, kiểm tra và nạp gas bổ sung, thông đường thoát nước thải và báo giá trên chỉ áp dụng cho các máy thường dùng loại gas R22
Lưu ý : Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
Mọi chi tiết hay thắc mắc xin liên hệ với kỹ thuật  0979259254