Công ty Cổ phần Điện Lạnh Phúc Lộc

Số điện thoại: 0979259254 – 0972309373

Địa chỉ công ty: 85 Phúc Diễn – Quận Nam Từ Liêm – TP. Hà Nội

email: Dienlanhphucloc68@gmail.com